راه ماندگاری
 راه ماندگاری راه ماندگاری 19 اسفند 1397

اسفند

اسفند تافته جدا بافته است ! نه می‌ توان انگ سرمای زمستان را به او زد ، نه وصله بی‌ حوصلگی غروب های بهار به تنش می‌‍‌چسبد . اسفند را باید نشست کنج حیاط خلوت ذهن و عشق بازی کرد ، با خاطرات دور اما ماندگار ! باید دل کندن آدم ‌ها در بین راه را فراموش کرد و گذشت و دل را از کینه ها تکاند،تا جا باز شود برای شادی‌ های نو ...! حیف است از اسفند با بی تفاوتی عبور کنید ... به خودتان بیایید ، تمام شده و رفته تا یک سال دیگر . عطر اسفند را مهمان ریه‌ هایتان کنید ، عجیب بوی ناب زندگی می ‌دهد

شما هنوز وارد حساب کاربری خود نشده اید

کاربر گرامی؛ برای فعالیت در سایت، ابتدا باید وارد حساب کاربری خود شوید

ورود به حساب کاربری / عضویت
عنوان دیالوگ در اینجا قرار می گیرد

متن دیالوگ در اینجا قرار میگیرد. متن دیالوگ در اینجا قرار میگیرد.متن دیالوگ در اینجا قرار میگیرد.متن دیالوگ در اینجا قرار میگیرد.متن دیالوگ در اینجا قرار میگیرد.متن دیالوگ در اینجا قرار میگیرد.